הקלף של עידית שלו לחג הסוכות – זמן שמחתינו

הקלף של עידית שלו לחג הסוכות – זמן שמחתינו

סוכות מכונה במקורות "זמן שמחתנו" – איזה מן שילוב מנצח
התורה מכוונת אותנו לזה ששימחה קשורה לזמן. ו"אין שמחה כהתרת הספקות".
ספקות גורמים לנו לא להרגיש מספיקות. ובגלל ספקות על עצמינו מנסות להספיק עוד ועוד.
מי שמרגישה שיש לה זמן כבר מרגישה שמחה. ומי ששמחה בחלקה מאפשרת לעצמה זמן ללא דחיסות.
ומי שלא מרגישה שמחה?
שתעמיד פנים ותעשה את עצמה.
להעמיד את הפנימיות שלנו במקום הנכון ולעבוד על העצמיות שלנו, שנהיה פחות תלויות, זה עמל ממשי והוא משמח כשלעצמו.
מה שעוד עשוי להטעין בשמחה הוא קשר עם מי שחשוב לנו והיום אחת הנתינות השוות ביותר ליקירינו היא נתינה של זמן.
סוכות מזמין אותנו להתאשפז בסוכה ולתת שם זמן פנוי ממסכים פנוי מהספקים.
פשוט להיות עם מה שיש לאסוף את מה שיש ולהתפייס עם מה שאין.
ר' נחמן שנפטר בסוכות אומר "לא פשוט להיות פשוט".
שמחה אוהבת פשטות וזה סוד גדול.
בפשטות אין יומרה שיהיה משהו, שמחים סתם ככה מעמל כפינו.

בסוכה גם הקב"ה מקבל אותנו בפשטות בחיבוק ענק בין הדפנות חיבוק של פיוס לאחר המחילה.
פיוס בין גשמיות (אוכל בניית הסוכה וכו)
לבין רוחניות (אושפזין תפילות וכו).
פיוס בין כל סוגי העם ופיוס בתוך המשפחה.

אז המלצת היום היא בפשטות להתיישב בנוכחות שקטה לאסוף ולהתבונן על מה שיש.

חג שמח

כתיבת תגובה